ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-book) ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายอธิภัทร เจริญบุตร
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2558,14:56  อ่าน 756 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมโปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายอธิภัทร เจริญบุตร
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2558,14:55  อ่าน 883 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนวงศ์ดุริยางค์โรงเรียนซ่งแย้ทิยพา ในงานกีฬาประจำปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรางคณา ไชยรักษ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2558,11:17  อ่าน 449 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม ประกวดมารยาท ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรางคณา ไชยรักษ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2558,11:16  อ่าน 444 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมมารยาทไทย ป.4-6 ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรางคณา ไชยรักษ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2558,11:15  อ่าน 467 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมมารยาทไทย ป.1-3 ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรางคณา ไชยรักษ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2558,11:15  อ่าน 460 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-3 ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรางคณา ไชยรักษ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2558,11:14  อ่าน 534 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรางคณา ไชยรักษ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2558,11:14  อ่าน 657 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรางคณา ไชยรักษ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2558,11:13  อ่าน 480 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัดปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่าย ปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรางคณา ไชยรักษ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2558,11:12  อ่าน 840 ครั้ง
รายละเอียด..