ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการปิดภาคเรียนที่ 1/58 ระหว่างวันที่ 3-25 ตุลาคม 2558 (อ่าน 352) 01 ต.ค. 58
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 30 ก.ย. 58 ถึงวันที่ 1-2 ต.ค. 58 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง (อ่าน 371) 01 ต.ค. 58
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดขาว ณ วันที่ 29 (อ่าน 410) 28 ก.ค. 58
ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 ก.ค. 2558 ให้นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ท (อ่าน 342) 28 ก.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 (อ่าน 423) 31 มี.ค. 58
ประกาศ เปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ทุกระดับชั้น ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 410) 16 มี.ค. 58
ประกาศ การมอบตัวนักเรียนและจำหน่ายแบบเรียน ปีการศึกษา 2558 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 390) 16 มี.ค. 58
ประกาศ การปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน(ใหม่) วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 408) 16 มี.ค. 58
ประกาศ การสอบพื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. (อ่าน 440) 16 มี.ค. 58
ประกาศ รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2558 สมัครได้ที่ ฝ่ายธุรการ (อ่าน 367) 16 มี.ค. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการทัศนศึกษาดูงาน นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 วันที่ 13 มีนาคม 2558 (อ่าน 367) 10 มี.ค. 58
ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน 1450) 05 มี.ค. 58
วันมาฆบูชา วันที่ 3 มีนาคม 58 นักเรียน ครู และผู้บริหาร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ โร (อ่าน 1055) 26 ก.พ. 58
แจ้ง การสอบปลายภาคเรียน ระดับชั้น ป.1-ม.2 วันที่ 16-18 มีนาคม 2558 (อ่าน 393) 24 ก.พ. 58
แจ้ง การสอบปลายภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 5-6 มีนาคม 2558 (อ่าน 356) 24 ก.พ. 58
แจ้ง การสอบ Las (Local Assessment System) ระดับ ป.2-ม.2 วันที่ 10-11 มีนาคม 2558 (อ่าน 549) 24 ก.พ. 58
แจ้ง การสอบ NT ป.3 (NT หรือ National Test) สอบ วันที่ 5 เดือน มีนาคม 2558 (อ่าน 877) 24 ก.พ. 58
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน สมัครเรียนระดับอนุบาล1-มัธยม3 โหลดใบสมัครเรียนได้ที่นี่ (อ่าน 646) 23 ก.พ. 58
โหลดใบสมัครเรียน ระดับ อนุบาล 1- มัธยม 3 ได้ที่นี่ (อ่าน 326) 17 ก.พ. 58
เชิญร่วม พิธีสมรสหมู่แบบคาทอลิก "วันแห่งความรัก" Valentine Day 14 กุมภาพันธ์ 2015 (อ่าน 372) 12 ก.พ. 58
ประกาศผลการสอบ แข่งขันนานาชาติ (อ่าน 390) 10 ม.ค. 58