ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดเรียนตามปกติ วันที่ 4 มกราคม 2559 (อ่าน 547) 22 ธ.ค. 58
ประชาสัมพันธ์ วันหยุดเรียน ช่วงเทศกาลฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ วันที่ 23 ธค. 58 ถึง วันที่ 3 มค. 59 (อ่าน 609) 22 ธ.ค. 58
ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส โบสถ์อัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ ประจำปี 2558 ระหว่างวันท (อ่าน 513) 01 ธ.ค. 58
ประชาสัมพันธ์ วันคริสตมาส ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 (อ่าน 475) 27 พ.ย. 58
แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2/58 เปิดเรียนวันที่ 26 ตุลาคม 2558 นักเรียนทุกระดับชั้น อนุบาล - มัธยม (อ่าน 504) 01 ต.ค. 58
แจ้งการปิดภาคเรียนที่ 1/58 ระหว่างวันที่ 3-25 ตุลาคม 2558 (อ่าน 458) 01 ต.ค. 58
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 30 ก.ย. 58 ถึงวันที่ 1-2 ต.ค. 58 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง (อ่าน 484) 01 ต.ค. 58
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดขาว ณ วันที่ 29 (อ่าน 518) 28 ก.ค. 58
ประกาศประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 ก.ค. 2558 ให้นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ท (อ่าน 436) 28 ก.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 (อ่าน 543) 31 มี.ค. 58
ประกาศ เปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ทุกระดับชั้น ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 503) 16 มี.ค. 58
ประกาศ การมอบตัวนักเรียนและจำหน่ายแบบเรียน ปีการศึกษา 2558 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 501) 16 มี.ค. 58
ประกาศ การปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน(ใหม่) วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 502) 16 มี.ค. 58
ประกาศ การสอบพื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. (อ่าน 548) 16 มี.ค. 58
ประกาศ รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2558 สมัครได้ที่ ฝ่ายธุรการ (อ่าน 450) 16 มี.ค. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการทัศนศึกษาดูงาน นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 วันที่ 13 มีนาคม 2558 (อ่าน 472) 10 มี.ค. 58
ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน 1770) 05 มี.ค. 58
วันมาฆบูชา วันที่ 3 มีนาคม 58 นักเรียน ครู และผู้บริหาร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ โร (อ่าน 1211) 26 ก.พ. 58
แจ้ง การสอบปลายภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 5-6 มีนาคม 2558 (อ่าน 445) 24 ก.พ. 58
แจ้ง การสอบ Las (Local Assessment System) ระดับ ป.2-ม.2 วันที่ 10-11 มีนาคม 2558 (อ่าน 696) 24 ก.พ. 58
แจ้ง การสอบ NT ป.3 (NT หรือ National Test) สอบ วันที่ 5 เดือน มีนาคม 2558 (อ่าน 1009) 24 ก.พ. 58
แจ้ง การสอบปลายภาคเรียน ระดับชั้น ป.1-ม.2 วันที่ 16-18 มีนาคม 2558 (อ่าน 479) 24 ก.พ. 58
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน สมัครเรียนระดับอนุบาล1-มัธยม3 โหลดใบสมัครเรียนได้ที่นี่ (อ่าน 798) 23 ก.พ. 58
โหลดใบสมัครเรียน ระดับ อนุบาล 1- มัธยม 3 ได้ที่นี่ (อ่าน 425) 17 ก.พ. 58
เชิญร่วม พิธีสมรสหมู่แบบคาทอลิก "วันแห่งความรัก" Valentine Day 14 กุมภาพันธ์ 2015 (อ่าน 469) 12 ก.พ. 58
ประกาศผลการสอบ แข่งขันนานาชาติ (อ่าน 509) 10 ม.ค. 58