ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายจิตตาภิบาล
เชิญร่วมสวดสายประคำ คณะครูนักเรียนคาทอริก วันที่ 1 ต.ค. 63
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 63
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองสนนามโรงเรียน วันที่ 29 ก.ย. 63 โบสถ์อัครเทวดามีคาแอล
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 63
กิจกรรมซ้อมร้องเพลงเตรียมพิธีบูชาขอบพระคุณ วันที่ 28 ส.ค. 63
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 63
ขอเชิญร่วมพิธีแห่แม่พระและพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชน์พระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 14 ส.ค. 63 โบสถ
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 63
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2563 ณ โบสถ์อัครเทวดามีคาแอล วันที่ 24 กค. 63
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 63
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมลคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตร์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 63