ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักเรียน เรียนดี เก่ง ประจำรั้วซ่งแย้ทิพยา
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อยอห์นพงษ์พัน วงอาษา (อ่าน 542) 21 ก.ค. 60
การแข่งขัน ซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 2558 ที่ ร.ร.พระ (อ่าน 832) 01 ธ.ค. 58
การแข่งขัน การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ ระดับประถมศึกษา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว (อ่าน 941) 07 ส.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยม ในวันรับวุฒิบัตร (อ่าน 1128) 09 มี.ค. 58
แข่งขันทักษะ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร (อ่าน 960) 13 ก.พ. 58
ผอ.มอบเกียรติบัตร นักเรียนเก่ง แข่งขัน ธรรมะทางก้าวหน้า (อ่าน 783) 13 ก.พ. 58
เรียนดีเรียนเด่นประจำซ่งแย้ (อ่าน 657) 12 ก.พ. 58