ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 (อ่าน 163) 02 ก.ค. 61
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 (อ่าน 145) 10 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 (อ่าน 160) 10 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 14 มิถุนายน 2561 (อ่าน 128) 03 มิ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2561 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 (อ่าน 155) 02 มิ.ย. 61
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ทิพยาเกมส์ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 6-17 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 365) 07 พ.ย. 60
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทุกระดับชั้น ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 (อ่าน 537) 23 ก.ย. 60
ประกาศปิดเรียนในวันที่ 30 กันยายน 2560 - 29 ตุลาคม 2560 (อ่าน 474) 22 ก.ย. 60
วันที่ ๑ ก.ย. ๖๐ ฝ่ายจิตตาภิบาล อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ชั้นป.๑-ม.๓ ณ โรงเรียนซ่งแย้ทิพ (อ่าน 394) 09 ส.ค. 60
การจัดกิจกรรมวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๐ สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และ กิจกรรมวันแม่ (อ่าน 362) 09 ส.ค. 60
ประกาศ การสอบ IEP ในวันที่ 24 กค. 2560 ชัวโมงที่ 2 คาบวิชาคำสอน (อ่าน 336) 21 ก.ค. 60
ประกาศ การสอบกลางเรียนเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 25-27 กค. 2560 ระดับชั้น ป.1-ม.3 (อ่าน 377) 21 ก.ค. 60
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 (อ่าน 375) 07 มิ.ย. 60
ประกาศ ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 (อ่าน 331) 25 พ.ค. 60
เปิดเรียนปีการศึกษา ๑ / ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๖๐ (อ่าน 417) 13 มี.ค. 60
มอบตัวนักเรียน จำหน่ายแบบเรียน วันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๖๐ (อ่าน 323) 13 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบพื้นฐาน วันที่ ๒ พฤษภาคม ๖๐ (อ่าน 305) 13 มี.ค. 60
ประกาศ วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๐ สอบพื้นฐานนักเรียน ม.๑ และนักเรียนใหม่ (อ่าน 321) 13 มี.ค. 60
ประกาศผลการจับฉลากการกุศล คริสตมาสประจำปี 2559 (อ่าน 389) 26 ธ.ค. 59
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 4-7 ตุลาคม 59 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 429) 22 ก.ย. 59
การแข่งขันกีฬาประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-23 กันยายน และพิธีเปิ (อ่าน 441) 13 ก.ย. 59
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 กิจกรรมวันแม่ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 (อ่าน 456) 01 ส.ค. 59
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี โอกาสวันคลร้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียซ่งแย้ท (อ่าน 456) 28 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน ของทุกปี จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 (อ่าน 415) 22 มิ.ย. 59
แจ้งการรับเงินอุดหนุนนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนติดต่อรับได้ที่ ครูประจำชั้น ในวันที่ 22 มิถุนายน 255 (อ่าน 425) 20 มิ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา (อ่าน 793) 12 มิ.ย. 59
วัดและโรงเรียนจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ในหลวง”ฉลอง ราชสมบัติ ๗๐ ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 (อ่าน 519) 06 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันที่ 24 มิถุนายน 2559 (อ่าน 503) 06 มิ.ย. 59
กำหนดการเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 มิถุนายน 2559 (อ่าน 403) 01 มิ.ย. 59
กำหนดการ พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 (อ่าน 893) 01 มิ.ย. 59
แจ้งหยุดเรียนในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนเข้าร่วมประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบล (อ่าน 391) 23 พ.ค. 59
16 พฤษภาคม 2559 เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2559 (อ่าน 441) 16 พ.ค. 59
วันที่ 10 พฤศภาคม 2559 ปฐมนิเทศนักเรียน และผู้ปกครอง นักเรียนปีการศึกษา 2559 (อ่าน 469) 08 มี.ค. 59
สอบพื้นฐานเข้าเรียน ม.1 วันที่ 28 เมษายน 2559 (อ่าน 437) 08 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเรียน สมัครได้ที่ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา (อ่าน 490) 08 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ การปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 17 มีนาคม 2559 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 วันที่ 16 พฤศภา (อ่าน 500) 08 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับ ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.2 วันที่ 14-16 มีนาคม (อ่าน 439) 08 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ การสอบข้อสอบกลาง สพฐ นักเรียนระดับ ป.1-ป.5 และ ม.1-ม.2 วันที่ 7 มีนาคม 2559 (อ่าน 594) 05 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน ในวันที่ 8 มกราคม 2559 เริ่มเวลา 08.30 (อ่าน 722) 06 ม.ค. 59
ประกาศผลสลากคริสตมาส 2015 ตรวจผลสลากคริสตมาส ได้ที่นี่ หรือติดต่อฝ่ายธุรการ 045-718211 (อ่าน 503) 26 ธ.ค. 58