ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักเรียน เรียนดี เก่ง ประจำรั้วซ่งแย้ทิพยา
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยม ในวันรับวุฒิบัตร
เด็กหญิงวรพิชชา สมประสงค์ เกียรตินิยม อันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 4.00 
ครูประจำชั้น คุณครูพรรณาภรณ์ เวฬุวนารักษ์

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ยลพันธ์ ม.3/1 ครูประจำชั้น คุณครูพรรณาภรณ์ เวฬุวนารักษ์
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทีภูเขียว ม.3/1 ครูประจำชั้น คุณครูพรรณาภรณ์ เวฬุวนารักษ์
เด็กหญิงชนิพรรณ แสงพล ม.3/1 ครูประจำชั้น คุณครูพรรณาภรณ์ เวฬุวนารักษ์
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เพ็งเพราะ ม.3/1 ครูประจำชั้น คุณครูพรรณาภรณ์ เวฬุวนารักษ์
เด็กหญิงอทิตยาภรณ์ เกษียร ม.3/1 ครูประจำชั้น คุณครูพรรณาภรณ์ เวฬุวนารักษ์
เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วงาม ม.3/1 ครูประจำชั้น คุณครูพรรณาภรณ์ เวฬุวนารักษ์
เด็กหญิงกฤติยา เนาวะมัน ม.3/2 ครูประจำชั้น คุณครูจันทรานนท์ ไตรยสุทธิ์
นางสาวอินธุอร ศรีลาโคตร ม.3/2 ครูประจำชั้น คุณครูจันทรานนท์ ไตรยสุทธิ์
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2558,00:00   อ่าน 1127 ครั้ง